CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç Halkçı Belediyecilik Taahhütnamesi’ni İmzaladı

CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kamuoyu ile paylaştığı Halkçı Belediyecilik Taahhütnamesi’ni imzaladı. Dalgıç, “Mudanya’yı şeffaf, adil ve katılımcılık ilkesiyle hep birlikte yöneteceğiz” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, Halkçı Belediyecilik Taahhütnamesi’ni CHP Mudanya İlçe Başkanlığı’nda İlçe Başkanı Kurtuluş Furkan Atalay ve ilçe yönetiminin katılımıyla imzaladı.

Mudanya’yı şeffaf, adil ve katılım ilkesiyle hep birlikte yöneteceğini söyleyen Deniz Dalgıç, “Halkçı belediyeciliği yönetim anlayışımın merkezine koyacağıma, mazeret üretmek yerine her şartta çözüm ve maharet üreteceğime söz veriyorum.” dedi.

Atatürk inkılaplarından, cumhuriyetin kuruluş değerlerine, insan haklarından liyakate, eşitlikten şeffaflığa, hesap verilebilirlikten şehrin imkanlarının hakça ve adilce bölüşülmesine kadar 16 maddeden oluşan Halkçı Belediyecilik Taahhütnamesi’nde şu ifadeler yer alıyor:

Atatürk devrimlerine, Cumhuriyetimizin kuruluş değerlerine ve evrensel insan hakları ilkelerine bağlı kalacağıma,

Hukukun üstünlüğünü ve Anayasayı daima savunacağıma,

Çalışkan, dürüst ve adil olacağıma,

Liyakatten taviz vermeyeceğime, siyasi ayrımcılık veya kayırmacılık yapmaksızın halkın yanında, halkla iç içe çalışacağıma,

Şehrimin imkanlarının ve gelirlerinin adil ve hakça bölüştürülmesini, her yurttaşımızın belediye hizmetlerinden eşit şekilde yararlanmasını sağlayacağıma,

Kişisel çıkarlara ve ranta karşı kamu yararını her şeyin üstünde tutacağıma,

Vatandaşlarımızın cinsiyet, etnik köken, dini inanç, siyasi görüş, sosyal sınıf gibi farklılıklar nedeniyle dışlanmasına izin vermeyeceğime,

İstihdam, yatırımlar ve sosyal politika başta olmak üzere tüm belediye hizmetlerinde cinsiyet eşitliğini temel alacağıma,

Gençlerin, çocukların, yaşlıların, engellilerin, yoksulların ve tüm dezavantajlı grupların güvenli, rahat ve eşit bir şekilde konforlu yaşaması için gerekli önlemleri alacağıma,

Depreme ve her türlü afete karşı şehrimi dirençli ve güvenli hale getireceğime, afet sonrası müdahale için gerekli tedbirleri alacağıma,

Çevreyi, yeşili ve sürdürebilirliği gözeteceğime,

“Tüm hayatlar değerlidir” yaklaşımıyla hayvanların yaşam hakkına saygılı olacağıma,

Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi gereğince hiçbir istisna olmaksızın halka hesap vereceğime, bu yaklaşımla kişisel mal varlığımı her yıl sonunda kamuoyuna eksiksiz ve geciktirmeden açıklayacağıma,

Her hesap dönemi sonunda belediyemizin bilançosunu kamuoyuna sunacağıma,

Halkçı belediyeciliği yönetim anlayışımın merkezine koyacağıma,

Mazeret üretmek yerine her şartta çözüm ve maharet üreteceğime söz veriyorum. – BURSA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x